වැලි කැණීම් කැබිනට් පිපිරුම් බඳුන සහ වැලි බ්ලැස්ටර් කොටස්

ජල වැලි පිපිරුම් යන්ත්‍රය ඕස්ට්‍රේලියාවට අපනයනය කළ යුතුය

මල නොබැඳෙන වානේ ද්‍රව්‍ය ජල වැලි පිපිරුම් යන්ත්‍රය

හොඳ පොම්ප 2.5KW, සහ අභිරුචිකරණ වෝල්ටීයතාව 415V

වින්ඩ්ෂීල්ඩ් වයිපර් වෘත්තීය වැලි පිපිරුම් තුවක්කුව

ප්ලයිවුඩන් පෙට්ටියෙන් ඇසුරුම් කරන්න

Australia 1212W 01 Australia 1212W 02   Australia 1212W 03


තැපැල් කාලය: ජනවාරි -19-2021